Aktivitéite vum leschte Joer (2019-2020)

 • 27. September: Reanimatie Estafette Limburg (Kerkrade)
 • 28. September: World Heart Day & World Restart a Heart Day 2019
 • 16. Oktober: Formation continue fir Enseignanten
 • 7. November: Réunion „First Aid@ School“
 • 16. Dezember: Chrëschtmaart & Chrëschtfeier
 • 17. Dezember: BLS-Cours
 • Januar 2020: Formation “Réanimation-Réagis” (MiniAnne)
 • 8. Februar: Open Day
 • 10.-13. Februar: KIC
 • 28. Februar an 6. Mäerz: Éischt Hëllef bei den Zéissenger Scouten
 • 14. Juli: Ofschlossiessen

Doduerch dass d’lescht Joer awer duerch den Covid ganz anescht verlaf ass wéi geplangt goufen eng ganz Rei Aktivitéiten annuléiert:

 • Ausfluch Trimester II an III
 • Portes Ouvertes Kolléisch
 • 27. Mäerz: Charity Run
 • 23. Mee: ING Night Marathon
 • 8. Juli: 2e Journée Nationale des Premiers Secours aux Lycées

Statstiken

Duerch de Corona hate mer dëst Joer däitlech manner Asätz wéi soss. De gréissten Deel Asätz déi mer haten waren, wéi all Joer, Kappwéi, Bauchwéi oder klenger Wonnen.
Insgesamt waren et 768 Asätz dorënner 14 Ambulanzen.

Chef de groupe

Zu gudder Lescht huet net nëmmen de Covid dës AG besonnesch gemaach, mä och déi Tatsaach, dass offiziell d’Madame Heinricy zum neien Chef de groupe vum EHTK ernannt gouf.
Domat geet den Här Gindt an seng wuel verdéngten Pensioun.
E puer Memberen hunn, him fir Merci ze soen fir säi grousse Engagement an alles wat hie fir den EHTK gemaach huet, en Cadeau gemaach, deen dat ganzt Team dann och ënnerschriwwen huet.

D’Madamm Heinricy huet als neie Chef de groupe e puer
encourageant Wierder un d’Team geriicht.
Den Här Heiser huet als Ofschloss dem Team
d’Ënnerstetzung vun der Direktioun ausgedréckt an alle Merci fir hiren Asaz gesot.