Während 4 Deeg huet d’Eischt Hëllef Team Kolléisch um KiC (Kolléisch in Concert) fir d’Sécherheet vun dem Public gesuergt. Nieft enger Permanence am Sall an enger Infirmerie hu sie och d’Bonge vun den Artiste verwalt an sech em d’Platzuweisung gekëmmert.

Fir déi 1. Kéier war den traditionelle KiC dëst Joer am Conservatoire an der Staat. Net nëmme fir d’Musiker mä och fir d’EHTK war dat eng nei Herausforderung.

Déi véier Owender (Méindes bos Donnechdes) sinn dann och ouni gréisser Zweschefäll verlaaf, et ass bei klenge Verletzunge bliwwen.

Freides de 15. Mäerz war den Charity Run am Kolléisch ennert dem Motto “Courir pour un sourir”. D’Schüler si vir e gudden Zweck gelaaf an d’EHTK huet sech em d’Eischt Hëllef an de Ravitaillement gekëmmert. Fir eng optimal Permanence ze assuréieren haaten sie och eng Ambulanz op der Platz.

Déi well 3. Editioun vum Charity Run war, wéinst de wanterlechen Temperaturen an d’Sportshaal vum Kolléisch verluecht ginn. Am Turnsall hunn 2 Equipe fir d’Sécherheet gesuergt, während eng Equipe Infirmerie souwéi d’Equipe Ambulanz sech em d’Weiderbehandlung vun de Patiente gekëmmert huet. 14 mol huet d’EHTK op deem Dag dann och missen intervenéieren.​

Eng weider Aufgab fir d’Sekuriste war de Ravi fir all d’Leefer. Sie goufe mat Uebst a Waaser versuergt an vum Natalia, Déborah a Julie och nach moralesch ennerstetzt.