E Réckbléck op 6 Joer MiniAnne am Kolléisch

MA2014aFir den 10. anniversaire vum EHTK hunn d’Anciens vum Kolléisch eis 100 MiniAnne gesponsert.

An zënter 2009 léieren all eis Schüler vu 6e d’Gester vun der Reanimatioun. Op der 4e an op der 2e ginn déi Gester da widderholl:

Mir trainéieren Häerzmassage oder méi prezis formuléiert d’Thoraxkompressiounen,

Mir weisen eise Schüler, wéi een e Mënsch beootme kann

an zënter 2010 gehéiert och den Ëmgang mat engem Defibrillator zu eiser Formatioun.

MA2014b

Zënter 2009 sinn eis 100 MiniAnne am Kolléisch am Asaz: iwwer 3000 Schüler; Professeren an eis Leit vum Personnel technique an adminstratif hunn d’MiniAnne hautno kenne geléiert.

Regelméisseg gëtt den EHTK awer och gefrot MiniAnne-Formatiounen baussent der Schoul duerchzeféieren.

Dir gesitt, déi 100 MiniAnnen ginn zollitt strapazéiert an dat eent oder anert huet leider och schonn de Geescht opginn.

 

 

MA2014cIwwer 90 % vun eise Schüler sinn iwwerzeegt, Häerzmassage am Noutfall leeschten ze kënnen. Besonnesch interessant, datt vun eise 4e an 2e net 1 eenzege Schüler seet: Nee, dat wäert ech net kënnen.

E ganz klenge Prozentsaz zweifelt just, op se am Eeeschtfall déi 100-120 Thoraxkompressiounen an der Minutt hikréien.

Op dëst Resultat si mer houfreg, well dat eenzegt Falscht wate e mache kann bei engem Häerzstëllstand ass nämlech NÄISCHT ze maachen.

 

 

MA2104dBei der Beootmung hu mer keen esou homogeent Bild. 2009 waren eng 85% vun eise Schüler vu sech iwwerzeegt e Mënsch Beootmen ze kënnen.

Mat de Guidelines vum European Resuscitation Council vun 2010 gëtt d’Beootmung duerch Laien als manner wichteg ugesinn, well d’Beootmung vun engem Mënsch net esou einfach ass. Et ass verständlech, datt een Hemmunge kann hunn, e frieme Mënsch vu Mond zu Mond ze beootmen.

Mir hunn duerfir och an eise Minianne-Formationen manner Bedeitung op d’Beootmung gesat, ouni se awer ganz ewech ze loossen.

Haut, no de Guidelines vun 2013 heeschen déi 3 Gester an der Reanimatioun: 1. den 112 ruffen 2. d’Häerz masséieren an 3. defibrilléieren.

Gutt 70% vun eise Schüler op 4e an 2e wëssen awer wéi se e Mënsch richteg beootme kënnen an trauen sech dat och zou.

MA2014e

Da komme mer bei den 3. Gest: den Asaz vum Defibrillator.

Mer sinn houfreg, déi éischt Schoul ze sinn, déi esou en Defibrillator huet. De beschten Apparat déngt awer näischt, wann een net weess, wéi een esou en Apparat asetzt.

An eiser Evaluatioun stelle mer fest, datt eng 15% vun Schüler och dëst Joer nach drun zweiwelen den Defibrillator richteg asetzen ze kënnen. Op dësem Punkt musse mer an den nächste Joeren schaffen. Mer mussen op de selwechten Taux kommen wéi bei der Häerzmassage.

 

 

MA2014f

Eng weider Konsequenz vun de MiniAnne-Formatiounen ass och d’Bereetschaft ënnert eise Schüler en Éischt Hëllef Cours matzemaachen, dee mer jo hei an der Schoul ubidden.

2009 hunn 8% vun eisen 6e, 4e, an 2e gesot, se géifen un engem Cours deelhuelen.
2014 huet dëse Prozentsaz sech mat 15 % bal verduebelt.

2009 haten eng 15% en Éischt Hëllef Cours matgemaach.
2014 huet dëse Prozentsaz sech och quasi verduebelt a läit bei 30%.

Op eisen 4e an 2e, do huet 1 vun 3 Schüler en Éischt Hëllef Cours gemaach.

An zënter dem Ufank vum MiniAnne viru 5 Joer kruten 229 Leit en Éischt Hëllef Diplom.

MA2014g