Häerzlech Wëllkomm an der Hëllef fir d’Umeldung – Bienvenue dans l’aide pour l’inscription

Hei fannt Dir eng detailléiert Iwwersiicht, wéi een sech op ehtk.lu als Secourist umelle kann – Ici vous trouverez une déscription détaillée pour l’inscription en tant que secouriste à l’EHTK.

 

Global Informatiounen – Généralités

D’Umeldung an d’EHTK ass ausschliisslech iwwer ehtk.lu/member méiglech, op Lëtzebuergesch oder Franséisch, an dat vum 14. September bis den 31. März d’Joer duerno. – L’inscription pour l’EHTK se fait uniquement via ehtk.lu/member, en luxembourgeois ou en français, et ceci du 14. septembre jusqu’au 31. mars l’année d’après.

D’Umeldung muss am Ufank vun all Schouljoer erneiert ginn. – L’inscription doit être renouvelée au début de chaque année scolaire.

De Formulaire gëtt an dem Zäitraum fir d’Umeldung siichtbar. Ausserhalb vu dem Zäitraum ass folgend Meldung amplaaz vum Formulaire ze gesinn – Le formulaire d’inscription est visible dans cet intervalle de temps. Hors cet intervalle, ce message est visible au lieu du formulaire:

Keng Umeldung méiglech fir de Moment. Gedëllegt Iech wgl. bis den Ufank vum nächste Schouljoer – Pas d’inscription possible pour l’instant. Veuillez svp. attendre la prochaine rentrée scolaire.
 
oder – ou
 
D’Umeldunge sinn ab dem 14 September [Joer] méiglech. – Inscription possible à partir du 14 septembre [année].

D’Fortschécke vun der Umeldung ass keng endgülteg Umeldungsconfirmatioun. Dëst gëtt vun den Teamcheffe per E-Mail matgedeelt. – L’envoi du formulaire n’est pas une confirmation d’inscription définitive. Celle-ci sera envoyée par un chef-de-groupe par e-mail.

 

D’Umeldung virbereeden – Préparer l’inscription

Fir sech unzemellen, brauch ee folgendes: Säin Erzéiungsberechtegten, säin 1. Hëllef Diplom (wa virhanden), 5 Minutten Zäit – Pour s’inscrire, vous aurez besoin de: Votre représentant légal, votre diplôme de 1. secours (si existant), de 5 minutes

N.B.: Wann Dir Är Volljäregkeet sollt erreecht hunn, muss Ären Erzéiungsberechtegten trotzdem de Formulaire mat ausfëllen. – Même si vous êtes majeur, votre représentant légal doit compléter le formulaire.

 

De Formulaire – Le formulaire

De Formulaire ass an 3 Deeler opgebaut: 1. Deel – Secourist/Schüler – Secouriste/élève, 2. Deel – Erzéiungsberechtegten – Représentant légal, 3. Deel – Konditiounen an Ënnerschrëften – Conditions et signatures

All Feld, ausser d’Haustelefonnummer an de Feedback am Enn vum Formulaire si Pflichtfelder – Chaque champ, excepté le numéro de téléphone du domicile et le champ de suggestions à la fin du formulaire, est obligatoire.

All Feld muss richteg ausgefëllt ginn. Eng Verbesserung nodréiglech ass net maachbar. – Chaque champ doit être complété correctement, une correction ultérieure n’est pas possible.

Wann een de Formulaire fäerdeg ausgefëllt huet, muss een op de Button “Fortschécken – Envoyer” um Enn vum Formulaire klicken. Nom Klick erfollegt eng automatesch Kontroll, déi den Inhalt vum Formulaire iwwerpréift. Da gëtt den Inhalt verschafft a verschéckt. D’Verschlësselung erfollegt iwwer SSL. – Lorsque le formulaire a été complété, l’utilisateur doit appuyer sur le boutton “Fortschécken – Envoyer” à la fin du formulaire. Après cet appui, le contenu du formulaire est contrôlé automatiquement. Puis, le contenu est traité et envoyé. L’encryptage se fait par SSL.

D’erfollegräicht Fortschécke gëtt duerch verschidden Aart a Weise bestätegt. – L’envoi avec succès est indiqué de différentes manières:

 • D’Erschénge vum Bestätegungs-Popup – L’apparition du popup de validation.
 • D’Verschwanne vum Formulaire – La disparition du formulaire.
 • D’Erschénge vum Validatiouns-text – L’apparition du texte de validation.
 • D’Erhale vun engem Bestätegunssmail. – L’obtention d’un mail de validation.
 • D’Erschénge vun engem Bestätegunsmessage ënnert dem Formulaire. – L’apparition d’un message de confirmation à la fin du formulaire.

 

Speziell Felder – Champs spéciaux

 • “Dës Umeldung gëllt fir d’Schouljoer – Cette inscription est valable pour l’année scolaire:”

Dëst Feld gëtt automatesch mam aktuelle Schouljoer ausgefëllt. Et kann net modifizéiert ginn. – Ce champ est complété automatiquement. Il ne peut pas être modifié.

 • “Äre Gebuertsdag – Votre date de naissance:”

Dëse muss am Format “YYYY-MM-DD” ugi ginn. Et muss ee minimal 13 Joer aal sinn a maximal 25. – Celle-ci doit être rensignée dans le format “YYYY-MM-DD”. L’âge minimal est de 13 ans et l’âge maximal de 25 ans.

 • “Ënnerschrëft vum Schüler/vun der Schülerin – Signature de l’élève:”

Dëst Feld kann entweder mam Wëschen op engem Touch-Screen oder mat der Computer-Maus um Computer ausgefëllt ginn. Eng Verbesserung ass duerch e Klick op de Knäppchen “Clear” ënnert dem Feld méiglech. – Ce champ peut être complété en dessinant avec son doigt (ou autre) sur un écran tactile ou à l’aide d’une souris d’ordinateur sur un ordinateur. Une correction de la signature est possible en cliquant sur le boutton “Clear” se situant en dessous du champ.

 • “Ennerschrëft vum Erzéiungsberechtegten – Signature du représentant légal:”

Dëst Feld kann entweder mam Wëschen op engem Touch-Screen oder mat der Computer-Maus um Computer ausgefëllt ginn. Eng Verbesserung ass duerch e Klick op de Knäppchen “Clear” ënnert dem Feld méiglech. – Ce champ peut être complété en dessinant avec son doigt (ou autre) sur un écran tactile ou à l’aide d’une souris d’ordinateur sur un ordinateur. Une correction de la signature est possible en cliquant sur le boutton “Clear” se situant en dessous du champ.

Warnung: D’ Fälsche vun enger Ënnerschrëft ass strofbar. – Attention: La falsification d’une signature est un délit grave qui peut être poursuivi juridiquement.

 • “I’m not a robot”

Dëst Feld muss ugeklickt ginn. Et erméiglecht eng automatesch Kontroll, ob de Formulaire vun enger physescher Persoun oder automatesch vun engem Computer ausgefëllt gouf – Ce champ doit être sélectionné. Il permet la différenciation entre un remplissage du formulaire par un humain physique ou par un ordinateur.

 • “Ier Dir de Formulaire fortschéckt – Avant d’envoyer le formulaire:”

Dëst Feld déngt der Feedback-Sammlung fir d’Umeldungsprozedur stets ze verbesseren. Et ass kee Pflichtfeld a gëtt och net an d’Umeldung dragesat. – Ce champ sert à la collecte de suggestions pour améliorer la procédure d’inscription. Ce n’est pas un champ obligatoire et son contenu n’est pas inclus dans l’inscription.

 

Automatesch Kontroll – Vérification automatique

All Feld gëtt automatesch op feelerhaften Inhalt oder op Spaminhalt mat enger Software iwwerpréift. Sollt e Feeler erkannt gi sinn, gëtt den Notzer beim Verschécken dorop opmierksam gemaach. – Chaque champ est automatiquement contrôlez pour éviter un remplissage avec une erreur ou un remplissage spam par un logiciel. En cas d’erreur, l’utilisateur en eest informé lors de l’envoi du formulaire.

 

Automatesch Validatiouns-mail – E-mail de validation automatique

Nom erfollegräiche Verschécke vum Formulaire, gëtt den Inhalt vum Formulaire an e PDF emgewandelt, deen den Notzer an d’Administratioun vum EHTK per E-Mail zougeschéckt kréien. Dëse PDF an de Formulaire-Inhalt ginn intern gespäichert, sou wéi et an der Dateschutzerklärun erklärt ass. – Après l’envoi avec succès du formulaire, celui-ci est transformé en un fichier PDF, qui est envoyé à l’utilisateur du formulaire et à l’administration de l’EHTK par e-mail. Le PDF et le contenu du formulaire sont stockés en interne comme précisé dans la politique de protection des données.

Nom Verschécke verschwënnt de Formulaire vun der Websäit a mécht folgendem Popup Plaz – Après l’envoi du formulaire, celui-ci disparaît et fait place à ce popup:


✔ Formulaire erfollegräich verschéckt!

✔ Formulaire envoyé avec succès!

Elo braucht Dir nach e bësse Gedold, bis dass Är Umeldung beaarbecht gouf. Kontrolléiert wgl. Är E-Mailen (och de Spamuerdner), fir sécherzestellen, dass Dir en Accusé de Réception kritt hutt. Déi endgülteg Confirmatioun vun Ärer Umeldung gëtt Iech op déi selwescht E-Mail-Adress geschéckt. – Votre inscription sera traitée dès que possible. Veuillez consulter votre boîte mail (aussi le dossier spam) pour vérifier la bonne réception de l’accusé de réception. La confirmation finale de votre inscription vous sera envoyée à cette même adresse.

 

 

Bei weidere Froe sti mir Iech iwwert ehtk.lu/kontakt (Fir allgemeng Froen) an ehtk.lu/feedback (Fir technesch Froen a Feedback bezüglech ehtk.lu) zur Verfügung – Pour toute question nous sommes à votre disposition via ehtk.lu/kontakt (Pour des questions générales) et ehtk.lu/feedback (Pour le support technique et du feedback au sujet de ehtk.lu)


 

Nom Verschécke verschwënnt de Formulaire vun der Websäit a mécht folgendem Validatiouns-text plaaz – Après l’envoi du formulaire, celui-ci disparaît et fait place à ce texte de validation:


✔ Umeldung erfollegräich verschéckt! – Demande envoyée avec succès!

[Nonumm] [Virnumm] (aus [Stad]), merci fir Är Umeldung am EHTK fir d’Schouljoer [Joer]! Elo braucht Dir nach e bësse Gedold, bis dass Är Umeldung beaarbecht gouf. Kontrolléiert wgl. Är E-Mailen (och de Spamuerdner), fir sécherzestellen, dass Dir en Accusé de Réception kritt hutt. Déi endgülteg Confirmatioun vun Ärer Umeldung gëtt Iech op déi selwescht E-Mail-Adress geschéckt. ([E-Mail]). Bei weidere Froe sti mir Ierch iwwert eis Kontaktsäit an iwwert de Feedback-Formulaire zur Verfügung.
Är Meenung interesséiert eis! Hannerloosst eis e Feedback zu Ärer Erfahrung op ehtk.lu iwwert ehtk.lu/feedback. Dir kënnt Är Browserfënster elo zoumaachen.

[Nom de famille] [Prénom] (de [ville]), merci pour votre demande d’inscription à l’EHTK pour l’année scolaire [année]! Votre inscription sera traitée dès que possible. Veuillez consulter votre boîte mail (aussi le dossier spam) pour vérifier la bonne réception de l’accusé de réception. La confirmation finale de votre inscription vous sera envoyée à cette même adresse. ([e-mail]). En cas de question ou de problème, nous restons à votre entière disposition via notre page de contact et notre formulaire Feedback.
Votre avis nous intéresse! Partagez un feedback avec nous au sujet de votre expérience sur ehtk.lu via ehtk.lu/feedback. Vous pouvez maintenant fermer la fenêtre du navigateur.


 

Definitiv Confirmatiounsmail – E-mail de confirmation définitive

D’Umeldung gëtt duerch eng definitiv Confirmatiouns-mail vun engem Teamchef confirméiert. Wann een dës E-Mail kritt, ass een offiziell fir 1 Schouljoer am EHTK ugemellt. – L’inscription sera confirmée définitive par mail de la part d’un chef-de-groupe. Lors de l’obtention de cet e-mail, la personne concernée est membre officiel de l’EHTK pour 1 année scolaire.

 

Weider Hëllef – Aide supplémentaire

Kontaktéiert eis op ehtk.lu/kontakt oder ehtk.lu/feedback – Contactez-nous sur ehtk.lu/kontakt ou ehtk.lu/feedback.