Dir wëllt Secourist am Éischt Hëllef Team Kolléisch ginn? Et dauert just 5 Minutten. Lass geet et...

Vous voulez devenir secouriste à l'EHTK? Il vous faut que 5 minutes. C'est parti!

Waat braucht Dir fir Iech unzemellen?

De quoi avez-vous besoin?

Dir sidd prett! An elo?

Elo braucht Dir just nach de Formulaire hei drënner auszefëllen a fortzeschécken.
Passt op, de Formulaire richteg auszefëllen, well eng Ännerung ass am Nohinein schwiereg.

N.B.: Wann Dir Är Volljäregkeet sollt erreecht hunn, muss Ären Erzéiungsberechtegten trotzdem de Formulaire mat ausfëllen.

Vous êtes prêts! Et maintenant?

Il vous suffit de compléter et d'envoyer le formulaire ci-dessous.
Veillez à remplir le formulaire correctement, car un changement de l'inscription sera difficile par la suite.


N.B.: Même si vous êtes majeur, votre représentant légal doit compléter le formulaire.

Loading..

  Ech wëll Secourist am Éischt Hëllef Team Kolléisch ginn

  Fir Secourist am Éischt Hëllef Team Kolléisch (EHTK) ze ginn biede mir Iech, folgende Formulaire mat engem vun Ären Erzéiungsberechtegten auszefëllen.

  Pour devenir secouriste à l’Éischt Hëllef Team Kolléisch, nous vous prions de remplir le formulaire ci-dessous avec votre représentant légal.

  Dës Umeldung gëllt fir d’Schouljoer – Cette inscription est valable pour l’année scolaire:

  1. Deel – Secourist/Schüler – Secouriste/élève

  Allgemeng Informatiounen zu Ärer Persoun – Vos données personnelles:

  Är Uried – Votre titre:

  Ären Nonumm – Votre nom de famille:

  Äre Virnumm – Votre prénom:

  Äre Gebuertsdag – Votre date de naissance:

  Äre Gebuertsuert – Votre lieu de naissance:

  Är E-Mail Adress (All offiziell Kommunikatioun vum EHTK geet un dës Adress) – Votre adresse mail (Toute communication officielle de la part de l’EHTK sera envoyée vers cette adresse):

  Är Adress – Votre adresse:
  Hausnummer – Numéro:
  Strooss – Rue:
  PLZ (z.B. L-9999) – Code postal (p.ex. L-9999):
  Stad – Ville:
  Land – Pays:

  Är Matricule – Votre matricule:

  0/13 Zuelen – 0/13 chiffres

  Ären Haustelefon – Votre numéro de téléphone à domicile:

  Är Handynummer – Votre numéro portable (GSM):

  Informatiounen zu Ärem Parcours an Interessi – Votre parcours:

  Fir Secourist am EHTK ze ginn, muss ee Schüler am Athénée de Luxembourg sinn, am Besëtz vun engem gültegen 1. Hëllef Diplom (vum CGDIS oder der Croix-Rouge) sinn an d’intern Ausbildung vum EHTK absolvéiert hunn.
  Pour devenir secouriste à l’EHTK, vous devez être élève à l’Athénée de Luxembourg, avoir un diplôme de premiers secours valable (du CGDIS ou de la Croix-Rouge) et avoir suivi la formation interne de l’EHTK.
  Ech confirméieren, dass ech déi intern Ausbildung vum EHTK absolvéiert hunn:
  Je confirme avoir suivi la formation interne de l’EHTK:

  Deelt eis an e puer Wieder mat, virwat Dir wëllt Secourist am EHTK ginn (min. 150 Zeechen):

  Racontez-nous en quelques mots, pourquoi vous voulez devenir secouriste à l’EHTK. (min. 150 charactères)


  0 Zeechen – 0 charactères

  2. Deel – Erzéiungsberechtegten – Représentant légal

  Allgemeng Informatiounen zu Ärer Persoun – Données personnelles:

  Är Uried – Votre titre:

  Ären Nonumm – Votre nom de famille:

  Äre Virnumm – Votre prénom:

  Représentant légal:

  Confirmation de participation – Autorisation parentale:

  Ech gi mäin Accord, dass Fotoe vu mengem Kand, déi am Kader vu schouleschen Aktivitéiten, resp. an EHTK-Aktivitéiten, op verschidde Säite vum Athénée, resp. vum EHTK, Websäiten, Instagram, facebook, Youtube, verëffentlecht dierfe ginn:
  Je donne mon accord que des photos de ma fille/mon fils, prises dans le cadre des activités de l’école, resp. du EHTK, peuvent être publiées sur les différents sites de l’Athénée, resp. du EHTK, sites web, Instagram, facebook, YouTube:

  3. Deel – Konditiounen an Ënnerschrëften – Conditions et signatures


  Ënnerschrëft vum Schüler/vun der Schülerin – Signature de l’élève:

  Ënnerschrëft vum Erzéiungsberechtegten – Signature du représentant légal:

  Warnung: D’ Fälsche vun enger Ënnerschrëft ass strofbar.
  Attention: La falsification d’une signature est un délit grave qui peut être poursuivi juridiquement.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google
  Privacy Policy and
  Terms of Service apply.

  Dir kritt eng automatesch E-Mail mat der Confirmatioun vun Ärer Umeldung. Dir kritt eng entgülteg Confirmatioun vun Ärer Inscriptioun per Mail soubal Är Demande beaarbecht gouf.

  Vous recevez une confirmation d’inscription automatique de votre inscription. Une confirmation d’admission définitive vous sera envoyée par courrier électronique dès que votre inscription aura été traitée.

  Ier Dir de Formulaire fortschéckt – Avant d’envoyer le formulaire:

  Bei Problemer bei der Umeldung mellt Iech w.e.g. beim technesche Support iwwer ehtk.lu/feedback oder iwwert eis Kontaktsäit (ehtk.lu/kontakt).
  En cas de problème lors de votre inscription, veuillez contacter le support technique en visitant ehtk.lu/feedback ou contactez-nous par un des moyens indiqués sur ehtk.lu/kontakt.

  Wouhier wees ech, dass meng Umeldung ukomm ass?

  Beim Fortschécke vum Formulaire geet e Popup op, deen d’Fortschécke confirméiert. Wann deen net erschéngt, kontrolléiert w.e.g. Är Angaben a probéiert nach eng Kéier, de Formulaire fortzeschécken.
  Dir kritt eng automatesch Bestätegungsmail geschéckt, soubal Dir Är Umeldung fortgeschéckt hutt.


  … A wann Dir keng Mail kritt hutt?


  Keng Panik! Huet de Formulaire ugewisen, dass Är Umeldung erfollegräich verschéckt ginn ass, ass alles an der Rei. Waart e puer Minutten a kontrolléiert och Äre Spamuerdner. Sollt Dir innerhalb vun 2h keng Confirmatiouns-Mail kritt hunn, kontaktéiert eis iwwert ehtk.lu/feedback, fir en eventuelle Problem ze behiewen.

  Comment savoir que ma demande a bien été prise en compte?

  Lors de l’envoi du formulaire, une fenêtre s’ouvre, qui confirme l’envoi. Si cette fenêtre n’apparaît pas, veuillez vérifier les données complétées dans le formulaire et le renvoyer par la suite.
  Vous recevrez un e-mail de confirmation automatique dès que vous soumettez votre inscription.


  … Et si vous ne recevez aucun e-mail?


  Pas de panique! Si le formulaire indique que votre candidature a été soumise avec succès, tout est en ordre. Attendez quelques minutes et vérifiez également votre dossier spam. Si vous n’avez pas reçu d’e-mail de confirmation dans les 2 heures, veuillez nous contacter sur ehtk.lu/feedback pour résoudre tout problème eventuel.