Wat sinn eis Aufgaben?

D’Membere vum Team sécheren déi éischt 3 Glidder vun der Rettungsketten, spriech Direktmoosnamen, Noutruff, Éischt Hëllef, bis d’Antreffe vun de Rettungsdéngschter of.

Während der ganzer Schoulzäit sinn ëmmer 3 vun eise Secouristen disponibel, fir am Noutfall fachgerecht Eischt Hëllef ze leeschten.

Nieft de reguläre Schoulstonnen, hellt den EHTK un bal alle Manifestatioune vun der Schoul deel, ënnerstëtz se a Form vun engem “Bereitschaftsdienst” a suergt fir di néideg Sécherheet.

Awer och bei enger Evakuatioun vum Schoulgebai, souwuel bei enger Übung wéi am Eeschtfall, ginn all d’Sekuriste per “Alerte-Générale” alarméiert a suergen da fir en onproblemateschen Oflaf vun der Evakuatioun.

All Schüler aus dem Kolléisch, den en Éischt Hëllef Cours huet, Croix-Rouge oder Protection Civile, kann sech fir d’Team mellen. Intern huelen d’Sekuristen un Formatiounen deel, wat och zu hiren Aufgabe gehéiert. Éischt-Hëllef-Moossnamen an extern Formatioune stinn hei um Programm.

Eng weider Aufgab ass d’Verwaltung vum Team, déi Schüler zum Deel selwer iwwerhuelen. Hei muss de Permnence-Plang opgestallt ginn, wou all Schoulstonn bis zu 3 Sekuristen Déngscht hunn, déi dann am Noutfall aus dem Kur gepiipt ginn