1998 war et souwäit.

Et war nämlech un der Zäit.

De SamuAL gouf engagéiert

an huet d’Team säitdeem representéiert.

 

Aus Ufanks 8 Memberen

an e puer Patienten,

gouf en Team wat Hand an Hand

den Alldag am Kolléisch vu Proff a Kand

 

Säit iwwer 20 Jaar,

huet besser gemaach.

Rieds ass vum Éischt Hëllef Team Kolléisch;

En Team voll Häerz, Léift an Aktivitéit.

 

Jonathan, Loïc, Joana