ehtk.lu - Eng Realisatioun vu Memberen aus dem EHTK

21 August 2013 - Today
Dës Websäit ass eng Eegerealisatioun vum Éischt Hëllef Team Kolléisch. Op dëser Säit fannt Dir all Informatiounen zu all deene Persounen, déi un der Realisatioun vun der Websäit bedeelegt waren an, respektiv et  nach ëmmer sinn. E grousse Merci un all déi ënnen opgelëschte Persounen.

DELVAUX Max*

Websäiterstellung, Websäitentwécklung, Artikelverfaassung

KREINS Pierre*

Websäitweiderentwécklung, Websäitverbesserung, Artikelverfaassung

HADJI-MINAGLOU Jonathan

Websäiternéierung, Websäitweiderentwécklung, Websäitverbesserung, Websäitmanagement, Artikelverfaassung

GINDT Jean-Louis*

Artikelverfaassung

FLÜGGEN Lavinia

SamuAL-Logo Designännerungen**

STRAUS Jana*

Artikelverfaassung

MARTIN Mathieu*

Artikelverfaassung

CGIE aus dem AL

Websäithosting, Serveradministratioun
E weidere Merci geet un déi aaner Artikelverfaasser: Carier Max, Rischard Max
E grousse Merci geet och un all déi rezent Beta-Tester: Feltes Loïc, Gross Isabelle, Hadji-Minaglou Alexandre, Santos Cardoso Joana, Schengen Laurent

* Dës Persoun ass net méi aktiv bedeelegt

**Artwork by Lavinia Flüggen. The licensor is Éischt Hëllef Team Kolléisch, seated at Athénée De Luxembourg 24, Bvd Pierre Dupong L-1430 Luxembourg. This license includes every modified version of the owl represented in the EHTK-Logo on this webpage.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.