Éischt-Hëllefdag 29.4.2019

vum Jean-Louis Gindt

1. Nationalen Dag vun der Éischter Hëllef an de Lycéeën

EHTK_Logo_2019

Ronn 200 Schüler mat hire Responsabelen aus 18 Lycéeë kommen den 29. Abrëll an de Kolléisch fir zesummen iwwer 1. Hëllef auszetauschen. Déi 18 Lycéeë sinn: AL – ALR – EIDD – EPF – EPMC – LAML – LGE – LCE – LGL – LJBM – LLJ – LNW – LTAM – LTC – LTETT – LTMA – LTPS – SLP – XXX

Eng ganz Dokumentatioun mat Fotoe steet um Site vum Kolléisch.

Programme de la journée :

8h00-9h00Arrivée des élèves et
préparation des différents ateliers.
9h151er atelier.
10h152e atelier.
11h15Pause.
11h303e atelier.
12h304e atelier.
13h30Déjeuner au Forum
14h30Séance académique.
15h30Verre de l’amitié.

A 14 verschiddenen Atelieren verdéiwe si ënnerschiddlech Aspekter vun der 1. Hëllef. Dës Ateliere gi vun Éischt Hëllef Teamer aus eenzel Schoulen ugebueden, resp. dem CGDIS.

1. AL: Q-CPR: Die Qualität der Reanimation perfektionieren
Die Gesten der Herz-Lungen-Wiederbelebung beherrschen: Thoraxkompressionen, Beatmung und Einsatz des Defibrillators.

2. ALR: Stabil Säitelag a Schocklagerungen

3. EPF: Ausdoe vum Motorradshelm an Uleeë vum Stifneck
Virféierung a selwer et maachen.

4. LAML: Diagnostik-Techniken, Methoden an Schemae bei medezineschen Noutfäll
Fir e Patient kënnen optimal ze behandelen ass et oft sënnvoll als éischt op Spuresich ze goen. Mir kucke wéi d’Secouristen de Patient am Idealfall ënnersiche kënnen.

5. LGL: E Verband fir Knéi, Kapp an Hand
Wéi maachen ech déi verschidde wichtegst Verbänn?

6. LNW ABCDE: Praktische Umsetzung des ABCDE SCHEMAs am Beispiel vom Unterzucker (Hypoglycémie) und der epileptischen Krise.
Die Durchführung einer strukturierten Untersuchung.

7. LTMA: Sportverletzungen
Sportverletzungen werden anhand einer PPT vorgestellt und anschließend die nötigen Maßnahmen geübt.

8. LTPS: Erstickungsnotfälle und Arzneitees

9. SLP: Störungen der lebenswichtigen Funktionen
Bewusstsein, Atmung und Kreislauftätigkeit sind zum Überleben unbedingt erforderlich. Wenn eine oder mehrere Funktionen gestört sind, besteht Lebensgefahr. Welche Faktoren stören diese Funktionen und wie können wir auf sie einwirken?

10. CGDIS: Feierläscher
Wéi eng Zorte Feierläscher ginn et a wéi gi se agesat? No puer kuerzen Erklärunge gëtt praktesch mat richtegem Feier geüübt.

11. CGDIS: Ambulanz
Wéi gesäit et an enger Ambulanz aus, wéi ee Material läit dran? En Ambulancier gëtt déi néideg Erklärungen.

12. CGDIS: SAMU
Wéi ee Material a wéi eng Méiglechkeeten huet de SAMU? Ee Mataarbëchter vum SAMU gëtt déi néideg Erklärungen.

13. Protransplant: Die Organspende in Luxembourg
Organspende rettet Leben. Wir erläutern die wichtigsten Fakten, belichten die gesetzlichen Grundlagen und beantworten die wesentlichen Fragen zum Thema Organspende.

14. CGDIS: Wat ass de Corps Grand-Ducal d’Incendie et de Secours?  
Wat sinn d’Konditioune fir sech am CGDIS z’engagéieren a wéi gesäit esou en Engagement konkret aus? Wéi ass d’Zesummespill tëschent den 1. Hëllef Teamer an dem CGDIS?

20 Joer EHTK

20 Joer EHTK

EHTK_Logo_2019
1. Nationalen Dag vun der 1. Hëllef an de Lycéeën, Méindes, den 29. Abrëll 2019. Eng 200 Secouristen aus 18 Lycéeë begéine sech am Kolléisch.